Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,

chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thu hút sự quan tâm và tham gia hành động của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng, các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái; xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái; làm rõ trách nhiệm xử lý của các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, năm 2018 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động năm 2018)

 “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”

2. Các thông điệp (khẩu hiệu) tuyên truyền

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

- Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11 năm 2018.

- Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ và trẻ em.

- Bạo lực là vi phạm pháp luật.

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

- Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn.

- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.

- Xâm hại phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Phụ nữ và trẻ em hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại.

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

3. Thời gian thực hiện

 Từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018.

4. Những hoạt động chính

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2018 ở các cấp. Tùy vào điều kiện, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương để quyết định về quy mô, hình thức phát động phù hợp như: Tổ chức lễ mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bắng ánh đèn màu cam, diễu hành tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư.

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, đặc biệt là treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn.

- Sản xuất và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề Tháng hành động (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi, giao lưu văn nghệ, thể thao…) để đa dạng hóa tài liệu, hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2018 để phát hiện ra các khó khăn, hạn chế và đưa ra các gợi ý, đề xuất chính sách cho triển khai công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Gặp mặt, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

- Kết thúc Tháng hành động, tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn Ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các nguồn vận động, huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2018.

Kết thúc Tháng hành động năm 2018, các Sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 12 năm 2018 (gửi đồng thời bản điện tử vào hộp thư lienntp.ld@backan.gov.vn  để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

* Kế hoạch số 1661/KH-UBND tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang