Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện phòng, chống chiến dịch tấn công mạng có chủ đích vào Việt Nam 

Thực hiện Văn bản số 7029/UBND-VXNV ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phòng, chống chiến dịch tấn công mạng có chủ đích vào Việt Nam và triển khai các nội dung tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mền độc hại; Chỉ thị số 02 (m)/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm, an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Sở Giao thông vận tải triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động nội dung chi tiết xem bản tải về tại đây./.

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/06/2019 của Thủ Tướng Chính phủ 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang