Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thực điện tử không dừng.                          

Thực hiện Công văn số 6013/UBND-CTCNXD ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thực điện tử không dừng.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn và Các Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình kinh doanh vận tải bằng xe ô tô triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ gia đình kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

- Thực hiện gắn thẻ đầu cuối cho phương tiện giao thông đường bộ của đơn vị đang quản lý tại lần kiểm định gần nhất hoặc ngay khi qua trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.

- Quán triệt đến từng lái xe tuyệt đối không điều khiển phương tiện đi vào cửa dành riêng cho thu phí điện tử không dừng khi phương tiện chưa được gắn thẻ đầu cuối hoặc đã gắn thẻ đầu cuối nhưng số tiền trong tài khoản không đủ để chi trả cho giao dịch thu phí.

- Tăng cường tuyên truyền tới lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tích cực hợp tác với lực lượng chức năng và các đơn vị có liên quan tại các Trạm thu phí; không có hành vi gây rối, cản trở hoạt động thu phí, đặc biệt là tại các trạm đã lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng; trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn:

Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí triển khai gắn thẻ thu phí điện tử không dừng (thẻ đầu cuối) khi kiểm định xe ô tô, đồng thời thực hiện chia sẻ dữ liệu phương tiện cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để đảm bảo đồng bộ về dữ liệu phương tiện giao thông.

Với nội dung trên, yêu cầu Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn và Các Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nghiêm túc thực hiện./.

Tác giả: 
Nguồn:  PQLVTPT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang