Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục thực hiện khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định 

Xem văn bản chi tiết tải về tại đây 

Tác giả: 
Nguồn:  PQLVTPT&NL

Tin bài mới:


Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021-2025(18/11/2021)

Tăng cường công tác phòng chông dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải (08/11/2021)

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ (21/10/2021)

Triển khai Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải (19/10/2021)

Hướng dẫn triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) thay cho mã QRCode của ngành Giao thông vận tải.(29/09/2021)

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế.(30/10/2020)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thực điện tử không dừng. (13/10/2020)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 29/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải.(09/10/2020)

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách (29/07/2020)

Triển khai thực hiện Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải (17/06/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang