Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ 

Thực hiện Công văn số 6196/UBND-GTCNXD ngày 16/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Công văn số 9545/BGTVT-VT ngày 14/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của chính phủ (lần 2).

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải về việc lắp đặt camera trên xe ô tô để ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trong quá trình tham gia giao thông.

- Chủ động tham khảo, liên hệ với các nhà cung cấp thiết bị để thực hiện lắp camera trên xe. Lựa chọn camera đảm bảo cấu hình, yêu cầu kỹ thuật về chủng loại, chất lượng thiết bị phù hợp để truyền dẫn dữ liệu đúng quy định, thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2021. Quá thời hạn trên nếu đơn vị nào không thực hiện lắp đặt xong hệ thống camera trên xe theo các quy chuẩn, quy định sẽ không đủ điều kiện để kinh doanh vận tải; Sở Giao thông vận tải xem xét thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Ông Lê Đình Hùng – Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải - PT&NL, Sở Giao thông vận tải để được hỗ trợ (số điện  thoại, Zalo: 0904010050).

3. Bến xe khách các huyện, Công ty cổ phần bến xe khách Bắc Kạn.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra chặt chẽ việc lắp camera giám sát của các phương tiện ra, vào bến. Sau ngày 31/12/2021 không ký xác nhận vào lệnh vận chuyển đối với các phương tiện không thực hiện lắp camera theo quy định.

4. Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn.

Trong quá trình thực hiện đăng kiểm phương tiện tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị vận tải, chủ phương tiện thực hiện lắp đặt camera trên xe tô theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

5. Giao các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị vận tải thực hiện lắp camera trên xe đảm bảo đúng lộ trình quy định của Chính phủ.

- Thanh tra giao thông vận tải kiểm tra các phương tiện tại các bến xe khách, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp không lắp camera trên xe theo quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

6. Đề nghị UBND các huyện, thành phố.

Tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của địa phương thực hiện nghiêm túc lắp camera trên phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bến xe ô tô khách nghiêm túc thực hiện./.

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng QLVT-PT&NL

Tin bài mới:


Triển khai Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải (19/10/2021)

Hướng dẫn triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) thay cho mã QRCode của ngành Giao thông vận tải.(29/09/2021)

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế.(30/10/2020)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thực điện tử không dừng. (13/10/2020)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 29/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải.(09/10/2020)

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách (29/07/2020)

Triển khai thực hiện Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải (17/06/2020)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch Covid-19(21/04/2020)

Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19(21/04/2020)

Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 07/01/2020 của Chính phủ (20/03/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang