Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải

Thực hiện Công văn số 7425/UBND-VXNV ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải; chú trọng tập trung thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 1585/SGTVT-QLVTPTNL ngày 03/11/2021 của Sở GTVT về việc chấn chỉnh việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kinh doanh vận tải hành khách.

2. Tạo điểm kiểm soát dịch bằng mã QRCode dán tại Trụ sở đơn vị và dán lên kính phía bên trong cửa xe của từng phương tiện. Hướng dẫn 100% hành khách khai báo y tế và quét mã QRCode bằng ứng dụng PC-Covid trước khi hành khách lên xe. Trường hợp hành khách không có điện thoại di động thông minh thì lái xe, nhân viên phục vụ trên xe sử dụng chức năng “khai báo y tế hộ người khác” trên ứng dụng PC-Covid để khai báo cho hành khách.

3. Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm việc lập danh sách hành khách trên các phương tiện vận tải; phải ghi chép đầy đủ chính xác thông tin của hành khách đi trên xe như họ tên, năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, số điện thoại, điểm lên, xuống xe, số ghế ngồi (theo mẫu Phụ lục Công văn số 1585/SGTVT-QLVTPTNL ngày 03/11/2021 của Sở GTVT); sau mỗi chuyến đi phải báo cáo chi tiết cụ thể về hành trình, các điểm dừng đón trả khách, lưu trữ danh sách hành khách từng chuyến xe tại đơn vị vận tải tối thiểu 21 ngày để phục vụ công tác phòng, chống và truy vết dịch Covid-19.

4. Giao Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải và cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

   

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng QLVT-PT&NL

Tin bài mới:


Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ (21/10/2021)

Triển khai Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải (19/10/2021)

Hướng dẫn triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) thay cho mã QRCode của ngành Giao thông vận tải.(29/09/2021)

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế.(30/10/2020)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thực điện tử không dừng. (13/10/2020)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 29/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải.(09/10/2020)

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách (29/07/2020)

Triển khai thực hiện Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải (17/06/2020)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch Covid-19(21/04/2020)

Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19(21/04/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang