Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2018

         Ngày 12/2/2018, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Ma Trương Thiêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn; Ban lãnh đạo Sở; các đồng chí trưởng, phó phòng chuyên môn cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Khối văn phòng Sở.

 

Ảnh: đồng chí Ma Trương Thiêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được nghe các dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017, Báo cáo công khai tài chính năm 2017; Bên cạnh đó, hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, sửa đổi các quy chế như, Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản; Quy chế bình xét công A-B thực hiện chế độ phân phối thu nhập tăng thêm khi thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan..., tại hội nghị các ý kiến tham gia, đóng góp của đại biểu đã được đoàn chủ tịch ghi nhận và giải đáp thỏa đáng đặc biệt là các ý kiến tham gia sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Ma Trương Thiêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Khối văn phòng Sở. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới.

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Kiều Huân, Chủ tịch công đoàn bộ phận Khối văn phòng Sở phát động thi đua trong khối cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn. Phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đã được giao trong năm 2018.

 

 

Tác giả:  Trần Duy Đông
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang