Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn giúp đỡ xã khó khăn Xây dựng nông thôn mới 

Những năm qua, công việc thực hiện giúp đỡ khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới luôn có Đảng ủy và Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ngành đã tập trung, chỉ đạo sâu, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chung tay giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng và về đích nông thôn mới.

Năm 2022, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn tiếp tục được phân công giúp đỡ xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn xây dựng nông thôn mới (theo Văn bản số 1461 / MTTQ-BTT ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ trực tuyến ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn). Để triển khai giúp đỡ xã Quảng Bạch xây dựng nông thôn mới, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Sở Giao thông vận tải đã thành lập Ban Chỉ đạo, công việc cho các thành viên đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai giúp đỡ xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn xây dựng nông thôn mới năm 2022.

An toàn thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ ra đề, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, đưa ra Quảng Bạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Ngày 13 / 6/2022 và ngày 21/10/2022, tại trụ sở UBND xã Quảng Bạch, đoàn thể Sở Giao thông vận tải làm việc với đại diện UBND huyện Chợ Đồn, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và các đoàn thể của xã để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới, từ đó bàn giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết - Tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT cùng đoàn công tác tại UBND xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn.

Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025 (theo Hướng dẫn số 661 / HD - UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn), hiện xã Quảng Bạch đạt 10 / 19 tiêu chí, 19/9 tiêu chí triển khai, dự kiến ​​hoàn thành trong năm 2022.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Ngọc Thuyết chỉ đạo và phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo của Sở triển khai thực hiện một số nội dung theo đề nghị của UBND xã Quảng Bạch, cụ thể như: Hỗ trợ san gạt mặt bằng nhà văn hóa thôn Nà Cà; Hỗ trợ ngày công lao động để đổ bê tông đường Nà Cà - Bản Khắt; đồng thời quản lý vận hành, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, các lực lượng quân đội quyên góp hỗ trợ một phần kinh phí để mua xây dựng nhà văn hóa xã.


   Đoàn công tác khảo sát địa điểm khu đất UBND xã Quảng Bạch đề nghị hỗ trợ san gạt mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Cà).

Với sự quyết tâm, đồng lòng quan tâm chia sẻ của bộ phận, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT, mong muốn xã Quảng Bạch phát huy chức năng nội lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, thu dần khoảng cách, sớm đưa xã về tiêu chuẩn nông thôn mới. /.

Tác giả: 
Nguồn:  Hoàng Ngân
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang