Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

          Ngày: 06/3/2017 Sở Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Ma Trương Thiêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn; Ban lãnh đạo Sở; các đồng chí trưởng, phó phòng chuyên môn cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động khối văn phòng Sở.

 

 Ảnh: đồng chí Ma Trương Thiêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

           Hội nghị được nghe dự thảo các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016, Báo cáo công khai tài chính năm 2016. Bên cạnh đó, hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, sửa đổi dự thảo các quy chế: Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ đối với công tác, lao động; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản; Quy chế bình xét công A-B thực hiện chế độ phân phối thu nhập tăng thêm khi thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

  

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Kiều Huân- Chủ tịch công đoàn cơ sở, trình bầy Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

          Tại Hội nghị các ý kiến tham gia, đóng góp của đại biểu đã được đoàn chủ tịch ghi nhận và giải đáp thỏa đáng đặc biệt là các ý kiến tham gia sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ.

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Ma Trương Thiêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động khối văn phòng Sở. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đó là: Tăng cường công tác giáo dục cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên được học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ GTVT quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Công đoàn cơ sở và các tổ công đoàn đạt tập thể vững mạnh xuất sắc; Xây dựng và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; Rà soát xây dựng bộ máy tổ chức các phòng, ban, đơn vị hợp lý. Tiết kiệm chi thường xuyên để nâng cao đời sống công chức, viên chức; Thực hiện tốt các quy định, nội quy của cơ quan và các quy chế đã được thông qua.

Tác giả:  Trần Duy Đông
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang