Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng ngày 27/10/2023, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Giao thông vận tải (GTVT) cấp.Tham dự buổi tuyên truyền gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; lái xe; người kinh doanh; các đối tượng khác.

Xem tiếp


Sáng ngày 06/10, tại Hội trường tỉnh, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2023.

Xem tiếp


Hưởng ứng Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-TTPVHCC-ĐTN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Đoàn Các cơ quan tỉnh về tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

123
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang