Skip Ribbon Commands
Skip to main content
CÔNG BỐ MỞ TUYẾN XE Ô TÔ BUÝT NỘI TỈNH SỐ 03 CHỢ ĐỒN - BẮC KẠN

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hùng Mạnh tại Công văn số 20/GĐK-HM 2020 ngày 15 tháng 5 năm 2020, kèm theo Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt số 03: Chợ Đồn - Bắc Kạn.

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn công bố mở tuyến xe buýt số 03: Chợ Đồn - Bắc Kạn và ngược lại, cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp khai thác tuyến: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hùng Mạnh.

2. Tên tuyến: Chợ Đồn - Bắc Kạn.

3. Số hiệu tuyến: 03.

4. Cự ly tuyến: 42 km.

- Điểm đầu: Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

- Điểm cuối: Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Bệnh viện đa khoa tỉnh).

5. Biểu đồ.

a. Hành trình: Thị trấn Bằng Lũng - QL3B (xã Phương Viên - xã Đông Viên - xã Dương Phong - xã Quang Thuận) - đường Nông Quốc Chấn -  đường Bàn Văn Hoan - Phố Quang Sơn (trường THCS Bắc Kạn) - đường Hoàng Trường Minh - đường Võ Nguyên Giáp - đường Trần Hưng Đạo - đường Kom Tum - đường Hùng Vương - đường Võ Nguyên Giáp - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Chiến Thắng Phủ Thông - Bệnh Viện 500 giường Bắc Kạn và ngược lại.

b. Thời gian:

- Mở tuyến: 05 giờ 30 phút hàng ngày.

- Đóng tuyến: 17 giờ 30 phút hàng ngày. 

Xuất bến tại

Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Giờ, nốt

Xuất bến tại Thành phố Bắc Kạn

(Bệnh viện đa khoa tỉnh)

05h30

12h30

1

05h30

12h30

06h15

13h15

2

06h15

13h15

07h00

14h00

1

07h00

14h00

08h45

14h45

2

08h45

14h45

09h30

15h30

1

09h30

15h30

10h15

16h15

2

10h15

16h15

11h00

17h00

1

11h00

17h00

11h45

17h30

2

11h45

17h30

 4. Phương tiện hoạt động trên tuyến: 05 xe ô tô buýt đảm bảo tiêu chuẩn quy định theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nhãn hiệu: Thaco, Transico Bahai.

- Sức chứa của xe: 40 chỗ ngồi + đứng.

- Màu sơn: đỏ, vàng.

5. Giá vé:

- Vé chặng: Từ 10.000đ/lượt - 30.000đ/lượt.

- Vé tháng: Từ 250.000đ/tháng - 500.000đ/tháng.

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn công bố mở tuyến xe ô tô buýt nội tỉnh số 03: Chợ Đồn – Bắc Kạn để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy định./.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn:  P.QLVTPT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang