Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 29/06/2022  )

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND huyện Pác Nặm 

Xem văn bản chi tiết tải về tại đây 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang