Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư của HĐND huyện Pác Nặm 

Xem văn bản trả lời tải về tại đây 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang