Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri theo Kế hoạch số 54/KH-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh

Thực hiện Công văn số 7505/UBND-TH ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri theo Kế hoạch số 54/KH-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh. Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung phân công cho Sở Giao thông vận tải giải quyết theo Kế hoạch số 54/KH-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh. Sở Giao thông vận tải báo cáo như sau:

 Ý kiến phản ánh: Cử tri Triệu Tiến Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Cường Lợi, huyện Na Rì phản ánh: Đường Quốc lộ 3B đoạn đi qua xã Cường Lợi, khi mưa đất, đá làm vùi lấp hoa màu và đất sản xuất của nhân dân, hiện nay đã bị lấp diện tích trên 1ha, dự kiến thời gian tới nếu mưa to có thể sẽ tiếp tục vùi lấp (diện tích thuộc các thôn Nà Nưa, Nà Đeng, Nà Chè). Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

  Trả lời:

Đối với nội dung này, Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án) chủ trì, phối hợp giải quyết theo quy định (văn bản số 907/SGTVT-VP ngày 06/7/2022). Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đã phối hợp UBND xã Cường Lợi và các cá nhân, tổ chức có liên quan kiểm tra hiện trạng, thống nhất phương án xử lý, khắc phục cho các hộ dân (Gửi kèm theo hồ sơ giải quyết của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông gồm: biên bản làm việc; văn bản số 1218/QLDA-DA1 ngày 24/10/2022 V/v đôn đốc thực hiện công tác khắc phục cho các hộ dân; văn bản số 1307/QLDA-DA1 ngày 14/11/2022 V/v báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri).

Xem văn bản tải về tại đây


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang