Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Mới 

Xem văn bản chi tiết tải về tải đây 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở

Tin bài mới:


Thông báo danh sách cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải tháng 6 năm 2022(07/07/2022)

Thông báo Phù hiệu vận tải không còn giát trị sử dụng (24/06/2022)

Thông báo danh sách cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải tháng 5 (21/06/2022)

Thông báo hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại GPLX tháng 5 năm 2022(10/06/2022)

Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn(07/06/2022)

Nhắc nhở, cảnh báo, chấn chỉnh lỗi vi phạm tốc độ được trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình tháng 4 năm 2022(27/05/2022)

Thông báo tổ chức hoạt động vận tải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(12/04/2022)

Thông báo hủy giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã cấp lại giấy phép lái xe tháng 3 năm 2022(08/04/2022)

Thông báo dự kiến sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 4 năm 2022(21/03/2022)

Thông báo phù hiệu xe hợp đồng 97B-002.36 không còn giá trị sử dụng (01/03/2022)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang