Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển viên chức năm 2022

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ-BQLBT ngày 13/9/2022 của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022, Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn như sau:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, cụ thể: Vị trí Kỹ thuật- Tuần kiểm: 02 chỉ tiêu; vị trí Văn thư, lưu trữ: 01 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển dụng:

Người dự tuyển vào làm viên chức của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, điều kiện đăng ký dự tuyển

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 13/9/2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 13/10/2022, trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn chậm nhất vào ngày 13/10/2022.

5. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính - Kế toán, Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (trong giờ hành chính), địa chỉ: Số 5, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thông báo này, được đăng trên Báo Bắc Kạn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn./.

Xem chi tiết Kế hoạch bản đính kèm tại đây Kế hoạch số 61/QĐ-BQLBT

Tác giả: 
Nguồn:  Ban QLBTCTĐB Bắc Kạn

Tin bài mới:


Nhắc nhở, cảnh báo, chấn chỉnh lỗi vi phạm được trích xuất từ thiết bị GSHT tháng 7năm 2022(17/08/2022)

Nhắc nhở cảnh báo chấn chỉnh lỗi vi phạm được trích xuất từ thiết bị GSHT tháng 6 năm 2022(14/07/2022)

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Mới (08/07/2022)

Thông báo danh sách cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải tháng 6 năm 2022(07/07/2022)

Thông báo Phù hiệu vận tải không còn giát trị sử dụng (24/06/2022)

Nhắc nhở, cảnh báo chấn chỉnh lỗi vi phạm trích xuất dữ liệu từ thiết bị GSHT tháng 5 năm 2022(21/06/2022)

Thông báo danh sách cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải tháng 5 (21/06/2022)

Thông báo hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại GPLX tháng 5 năm 2022(10/06/2022)

Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn(07/06/2022)

Nhắc nhở, cảnh báo, chấn chỉnh lỗi vi phạm tốc độ được trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình tháng 4 năm 2022(27/05/2022)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang