Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2; danh mục tài liệu ôn tập; lịch tổ chức xét tuyển vòng 2

kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 03/11/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022.

Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn thông báo các nội dung sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn vượt qua vòng 1 và được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn.

2. Danh mục tài liệu ôn tập vòng 2.

3. Thời gian, địa điểm và hình thức xét tuyển vòng 2 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2022.

- Địa điểm: Trụ sở làm việc của Ban QLBTCTĐB Bắc Kạn- Sở Giao thông vận tải.

- Hình thức xét tuyển vòng 2: Thực hành

- Thời gian thực hành: 30 phút.

Thông báo này thay cho giấy báo dự tuyển vòng 2 và được niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (địa chỉ: Số 5, đường Trường Chinh, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)./.

Thông báo số 659/TB-BQLBT tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang