Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO 

Phương án phân luồng giao thông ĐT.257B phục vụ Chương trình đạp xe hành trình "Theo dấu chân Bác" trong sự kiện "Sắc thu Ba Bể" năm 2022

Sở Giao thông vận tải nhận được văn bản số 4077/UBND&KT-HT ngày 29/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể về việc đề nghị thông báo tạm cấm tuyến đường ĐT.257B đoạn từ đèo Giả Eng xã Thượng Giáo đến ngã ba thôn Nà Chom, xã Quảng Khê. Để tổ chức sự kiện “Sắc thu Hồ Ba Bể” năm 2022.

Sau khi xem xét nội dung văn bản và trách nhiệm tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Sở Giao thông vận tải thông báo như sau:

1. Sở Giao thông vận tải nhất trí tạm cấm đoạn tuyến ĐT.257B từ Km28+400 (ngã ba thôn Nà Chom, xã Quảng Khê) đến Km51+250 (đỉnh đèo Giả Eng xã Thượng Giáo), thời gian thực hiện cấm đường từ 06h30p đến 11h30p ngày 05/11/2022, để đảm bảo giao thông, phục vụ chương trình đạp xe hành trình “Theo dấu chân Bác” theo nội dung văn bản và kế hoạch tổ chức sự kiện.

2. Thống nhất phương án phân luồng điều tiết, giao thông:

- Bố trí 2 chốt chặn tại khu vực ngã ba đường ĐT.257B và ĐT.258 tại Km36+300 (đỉnh đèo Giả Eng) và ĐT.257B tại Km20+00 tại thôn Nà Chom xã Quảng Khê;

- Đối với các phương tiện tham gia giao thông theo hướng từ thị trấn Chợ Rã đi xã Quảng Khê, Đồng phúc và ngược lại: đi theo ĐT.258 thị trấn Chợ Rã- Vườn Quốc Gia Ba Bể - Đường vòng hồ - đường Pác Ngòi đi Quảng Khê;

- Đối với các trường hợp cần thiết di chuyển từ khu vực Đồn Đèn đi thị trấn Chợ Rã hoặc hướng Quảng Khê thì di chuyển theo đường Đồn Đèn - Nà Mơ xã Khang Ninh;

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể:

3.1. Thực hiện ngay việc đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

3.2. Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương tổ chức việc phân luồng, đặt biển báo hiệu, biển chỉ dẫn bảo đảm giao thông tại khu vực diễn ra hoạt động đạp xe hành trình “Theo dấu chân Bác”.

Với nội dung trên, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn thông báo đến Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể được biết và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy
định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008./.

Văn bản tải về tại đây


Tác giả: 
Nguồn:  P.KCHTGT
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang