Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 

Tải về tại đây Thông báo số 169/KL-TTS 

Tác giả: 
Nguồn:  Thanh tra Sở GTVT
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang