Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo hủy giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã cấp lại giấy phép lái xe tháng 3 năm 2022

( Cập nhật lúc: 08/04/2022  )

THÔNG BÁO 

Về việc hủy giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã cấp lại giấy phép lái xe tháng 3 năm 2022

Xem chi tiết tải về tại đây 

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng QLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang