Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO

Hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển viên chức

đối với người có đủ điều kiện dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BQLBT ngày 18/10/2022 của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 đã được niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn từ ngày 18/10/2022,

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn thông báo danh sách người có đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 (có danh sách kèm theo) và hướng dẫn nộp lệ phí dự tuyển đối với  người có đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 cụ thể như sau:

- Mức thu lệ phí: 500.000 đồng/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng).

- Thời gian: Từ ngày 18/10/2022 đến hết ngày 21/10/2022.

- Địa điểm: Phòng Hành chính - Kế toán (bà Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc), Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn, số 5 đường Trường Chinh, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Lưu ý: Thí sinh trực tiếp đến nộp lệ phí. Khi đến nộp lệ phí, yêu cầu nộp kèm theo 02 ảnh 3x4cm (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

Trường hợp thí sinh không đến nộp lệ phí dự tuyển đúng thời gian nêu trên thì sẽ coi như không đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (địa chỉ: Số 5, đường Trường Chinh, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)./.

Tác giả: 
Nguồn:  Ban QLBTCTĐB Bắc Kạn
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang