Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO

DỰ KIẾN LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 4 NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn Thông báo dự kiến lịch sát hạch lái xe trong tháng 4 năm 2022 như sau

Số TT

Ngày

sát hạch

Khóa sát hạch

Cơ Sở đào tạo lái xe

Số lượng

dự kiến

Địa điểm

tổ chức sát hạch

Ghi chú

1

02/4/2022

K07-A1

Công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

150

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

2

03/4/2022

K05-A1

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

150

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

3

09/4/2022

K08-A1

Công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

150

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

4

10/4/2022

K43-B2

Công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

70

Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I

 

5

16/4/2022

K06-A1

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

150

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

6

17/4/2022

K72-B2

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

120

Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I

 

7

23/4/2022

K07-A1

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

150

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

8

24/4/2022

K44-B2

Công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

75

Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I

 

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng QLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang