Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO 

Danh sách cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  và phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/10/2023

TẢI VỀ TẠI ĐÂY: Thông báo số 89/TB-SGTVT ngày 08/11/2023

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn:  PQLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang