Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Báo cáo số 08/BC-HĐXT ngày 19/11/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 về kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn.

Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn thông báo kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến người trúng tuyển, kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn.

Thông báo này được gửi tới người dự tuyển; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn (https://sogtvt.backan.gov.vn) và được niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (địa chỉ: Số 5, đường Trường Chinh, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)./.

Thông báo số 670/TB-BQLBT (Kèm theo Phụ lục 01) tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Ban QLBTCTĐB Bắc Kạn
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang