Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhắc nhở cảnh báo chấn chỉnh lỗi vi phạm được trích xuất từ thiết bị GSHT tháng 6 năm 2022

Xem văn bản chi tiết tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  PQLVT-PT&NL

Tin bài mới:


Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Mới (08/07/2022)

Thông báo danh sách cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải tháng 6 năm 2022(07/07/2022)

Thông báo Phù hiệu vận tải không còn giát trị sử dụng (24/06/2022)

Nhắc nhở, cảnh báo chấn chỉnh lỗi vi phạm trích xuất dữ liệu từ thiết bị GSHT tháng 5 năm 2022(21/06/2022)

Thông báo danh sách cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải tháng 5 (21/06/2022)

Thông báo hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại GPLX tháng 5 năm 2022(10/06/2022)

Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn(07/06/2022)

Nhắc nhở, cảnh báo, chấn chỉnh lỗi vi phạm tốc độ được trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình tháng 4 năm 2022(27/05/2022)

Nhắc nhở chấn chỉnh lỗi vi phạm được trích xuất từ thiết bị GSHT tháng 03 năm 2022(21/04/2022)

Thông báo tổ chức hoạt động vận tải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(12/04/2022)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang