Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhắc nhở, cảnh báo, chấn chỉnh lỗi vi phạm được trích xuất từ thiết bị GSHT tháng 7 năm 2023

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 ngày 01 tháng 2020 của của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã trích xuất dữ liệu tháng 7 năm 2023 từ hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (GSHT) của Cục Đường bộ Việt Nam; kết quả cho thấy còn có một số đơn vị kinh doanh vận tải  chưa thực hiện đúng các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như: lái xe vi phạm tốc độ, thời gian lái xe liên tục, không truyền dữ liệu.

Để thực thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải như sau.

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Giám đốc đơn vị vận tải, chủ phương tiện nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

2. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; yêu cầu lái xe và nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm túc các quy định về vận tải bằng xe ô tô, chú trọng thực hiện nghiêm về tốc độ lái xe và thời gian lái xe.

3. Chỉ đạo và yêu cầu bộ phận quản lý, theo dõi an toàn giao thông của đơn vị chú trọng các điều kiện hoạt động của thiết bị GSHT, Camera. Hàng ngày thực hiện trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của từng phương tiện để kịp thời cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh lái xe vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thiết bị GSHT không truyền dữ liệu….

4. Có hình thức xử lý đối với các trường hợp lái xe vi phạm và báo cáo bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn, trước ngày 20/9/2023.

 (Gửi kèm theo Danh sách vi phạm tốc độ xe chạy, thời gian lái xe liên tục và không truyền dữ liệu của các đơn vị).

  Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc thực hiện./.

Tải về tại đây: Danh sách chi tiết 

 


Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang