Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhắc nhở, cảnh báo, chấn chỉnh lỗi vi phạm được trích xuất từ thiết bị GSHT tháng 7năm 2022

Xem chi tiết văn bản tải về tại đây 

Tác giả: 
Nguồn:  PQLVT-PTNL

Tin bài mới:


Nhắc nhở cảnh báo chấn chỉnh lỗi vi phạm được trích xuất từ thiết bị GSHT tháng 6 năm 2022(14/07/2022)

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Mới (08/07/2022)

Thông báo danh sách cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải tháng 6 năm 2022(07/07/2022)

Thông báo Phù hiệu vận tải không còn giát trị sử dụng (24/06/2022)

Thông báo danh sách cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải tháng 5 (21/06/2022)

Thông báo hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại GPLX tháng 5 năm 2022(10/06/2022)

Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn(07/06/2022)

Nhắc nhở, cảnh báo, chấn chỉnh lỗi vi phạm tốc độ được trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình tháng 4 năm 2022(27/05/2022)

Thông báo tổ chức hoạt động vận tải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(12/04/2022)

Thông báo hủy giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã cấp lại giấy phép lái xe tháng 3 năm 2022(08/04/2022)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang