Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH 

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Hàng tháng qua kiểm tra, trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Bắc Kạn đã gửi thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh có phương tiện vi phạm tốc độ lái xe; không truyền dữ liệu và vi phạm thời gian lái liên tục. Để chấp hành nghiêm túc các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) khẩn trương thực hiện như sau:

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Tự kiểm tra, rà soát các lần vi phạm để xác định chính xác vi phạm tại các thời điểm và gửi kết quả tự kiểm tra, đối chiếu, đề nghị xác minh lại (nếu có) về Sở GTVT Bắc Kạn (qua phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái) tổng hợp, trước ngày 20/9/2023.

Quá thời gian trên, các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện, lái xe vi phạm không gửi kết quả tự kiểm tra, đối chiếu, đề nghị xác minh lại về Sở được xem là đồng ý công nhận lỗi vi phạm.

2. Công ty cổ phần bến xe khách Bắc Kạn và Bến xe khách các huyện

Thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết cho xe ô tô khách ra, vào bến theo quy định. Chú trọng kiểm tra thiết bị GSHT, camera lắp đặt trên xe ô tô khách. Tuyệt đối không xác nhận vào lệnh vận chuyển, không cho ô tô khách xuất bến khi phát hiện thiết bị GSHT, camera không hoạt động.

3. Thanh tra Sở GTVT.

- Tiến hành kiểm tra, xử lý các đơn vị kinh doanh vận tải có vi phạm các lỗi từ dữ liệu được trích xuất trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT của Cục Đường bộ Việt Nam.

- Thường xuyên kiểm tra công tác giải quyết cho xe ô tô khách ra, vào bến tại các bến xe và cương quyết xử lý vi phạm (nếu có).

- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả xử lý vi phạm về Sở GTVT để tổng hợp báo Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh.

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.

Tải về tại đây: Văn bản số 1368/SGTVT-PQLVT,PT&NL


Tác giả: 
Nguồn:  PQLVTPT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang