Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn 

Xem Quyết định chi tiết tải về tại đây 

Tác giả: 
Nguồn:  Thanh tra Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang