Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 11 NĂM 2021

          Thực hiện Kế hoạch đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô, mô tô của các cơ sở đào tạo lái xe trong tháng 11 năm 2021 như sau:

Số TT

Dự kiến sát hạch

Khóa, hạng

Cơ Sở đào tạo lái xe

Số lượng

dự kiến

Địa điểm

tổ chức sát hạch

Ghi chú

1

06,07/11/2021

K11,12-A1

Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

300

Trung tâm sát hạch lái xe, Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

2

13/11/2021

K10-A1

Công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

150

Trung tâm sát hạch lái xe, Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

3

14/11/2021

K23 - B11

K08 - B1

K68 - B2

Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

120

Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I

 

4

20,21/11/2021

K11,12-A1

Công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

300

Trung tâm sát hạch lái xe, Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

5

27/11/2021

K13-A1

Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

150

Trung tâm sát hạch lái xe, Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

6

28/11/2021

K13-A1

Công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

150

Trung tâm sát hạch lái xe, Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

 

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng QLVTPT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang