Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 3 NĂM 2021

 

          Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn nhận được Kế hoạch ôn luyện, sát hạch lái xe số 10/KH-TT ngày 27 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu 1, theo đó lịch sát hạch lái xe ô tô của các cơ sở đào tạo lái xe trong tháng 3 năm 2021 như sau:

Số TT

Ngày

sát hạch

Khóa, hạng

Cơ Sở đào tạo lái xe

Số lượng

dự kiến

Địa điểm

tổ chức sát hạch

Ghi chú

01

14/3/2021

K18-B11

K03 - B1

K63 - B2

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

106

Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I

 

02

21/3/2021

K36 - B2

Công ty CPVT, DV, XD Bắc Kạn

80

Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I

 

K66 - C

Trường Cao đẳng nghề số 1-Bộ Quốc phòng

66

 

 

Tác giả: 
Nguồn:  P.QLVTPT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang