Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO

DỰ KIẾN LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ THÁNG 6 NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe năm 2022. Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn Thông báo dự kiến lịch sát hạch lái xe trong tháng 6 năm 2022 như sau:

Số TT

Ngày

sát hạch

Khóa sát hạch

Cơ Sở đào tạo lái xe

Số lượng

(dự kiến)

Địa điểm

tổ chức sát hạch

Ghi chú

1

04/6/2022

K09 - A1

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

200

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

2

05/6/2022

K11 - A1

Công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

200

 

3

11/6/2022

K10 - A1

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

200

 

4

12/6/2022

K12 - A1

Công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

200

 

5

25/6/2022

K11 - A1

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

200

 

6

26/6/2022

K13 - A1

Công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

200

 


Tác giả: 
Nguồn:  PQLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang