Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt và công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2022

Xem văn bản chi tiết tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  P.QLVTPT&NL

Tin bài mới:


Phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (16/03/2022)

Công bố bổ sung, điều chỉnh Danh mục một số tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh.(12/11/2021)

Thống nhất bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Cao Bằng - Bắc Kạn(29/09/2021)

Công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô năm 2021(17/03/2021)

Thống nhất khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hải Dương đi huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn và ngược lại.(24/11/2020)

Phê duyệt Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh và mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(28/10/2020)

Biểu đồ chạy xe tuyến Vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hải Dương đi Bắc Kạn và ngược lại.(16/09/2020)

Biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Điện Biên đi Bắc Kạn và ngược lại (13/08/2020)

Công bố phê duyệt điều chỉnh thời gian biểu chạy xe của tuyến xe buýt 02 Bắc Kạn - Ba Bể và ngược lại (21/04/2020)

Công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(04/03/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang