Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu đồ chạy xe tuyến Vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hải Dương đi Bắc Kạn và ngược lại

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn nhận được Văn bản số 1862/SGTVT-P5 ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc đăng ký khai thác tuyến Hải Dương - Bắc Kạn.

Sau khi xem xét nhu cầu đi lại của nhân dân và khả năng tiếp nhận của Bến xe khách huyện Pác Nặm, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương về biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô từ Hải Dương đi Bắc Kạn và ngược lại, cụ thể:

- Tên Tuyến:  Hải Dương đi Bắc Kạn và ngược lại.

- Mã số tuyến: 3497.1215.A;

- Cự ly vận chuyển: 250 km.

- Bến đi: Bến xe Hải Tân, tỉnh Hải Dương.

- Bến  đến: Bến xe khách huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

- Hành trình chạy xe: Bến xe Hải Tân- QL5- QL3- thành phố Thái Nguyên- QL3 mới (đường Thái Nguyên, Chợ Mới)-  QL3- thành phố Bắc Kạn- TT Phủ Thông, huyện Bạch Thông- ĐT.258- ĐT.258B (xã Nghiên Loan, Xuân La)- Bến xe khách huyện Pác Nặm và ngược lại.

- Giờ xuất bến tại bến xe Bắc Kạn: 12 giờ 00 phút hàng ngày.

- Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng.

2. Đề nghị Sở Giao thông vận tải Hải Dương xem xét thông báo cho đơn vị vận tải thực hiện đăng ký khai thác theo các quy định hiện hành, đồng thời niêm yết trên trang thông tin điện tử của Sở./.


Tác giả: 
Nguồn:  PQLVTPT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang