Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO TUẦN

Tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy(Từ ngày 04/11/2021 đến ngày 11/11/2021)

Báo cáo tải về tại đây 

 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Kạn
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang