Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính 

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi đến cơ quan: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Số điện thoại: 0209.3870.109 Hoặc Fax: 0209.3871.247 

- Địa chỉ thư điện tử: sogtvt@backan.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng của UBND tỉnh: 02093.871.743

- Gửi qua địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn/

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang