Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ

( Cập nhật lúc: 01/11/2019  )

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Dương Ngọc Thuyết

Giám đốc

 Thạc sỹ

Đặng Quang Hùng

Phó Giám đốc

Kỹ sư

Trịnh Đình Sính Phó Giám đốc Kỹ sư
Đinh Quang Tuyên Nguyên Giám đốc  Thạc sỹ 

Phạm Hồng Lương

Nguyên Giám đốc

Kỹ sư 

 Vi Văn Quang Nguyên Giám đốc Kỹ sư  

Lăng Văn Hòa

Nguyên Giám đốc Kỹ sư

Ma Trương Thiêm

Nguyên Giám đốc Thạc sỹ

Đào Kiên Cường

 Nguyên Phó Giám đốc

Kỹ sư

Nguyễn Văn Ba

Nguyên Phó Giám đốc

Kỹ sư
Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang