Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đưa vào khai thác các điểm đón, trả khách

( Cập nhật lúc: 16/06/2016  )

          Thực hiện Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 thang 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

         Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn Thông báo đưa vào khai thác các điểm đón, trả khách trên tuyên cố định thuộc các tuyến đường tỉnh 254, 256, 257, 258 trên địa bản tỉnh Bắc Kạn 

CHI TIẾT CÁC ĐIỂM DỪNG ĐÓN, TRẢ KHÁCH CÁC TUYẾN ĐT.254, ĐT256, ĐT.257, ĐT.258  

STT

VỊ TRÍ TRỒNG CẮM BIỂN BÁO

GHI CHÚ (ĐỊA DANH)

Bên trái tuyến

Bên phải tuyến

TUYẾN ĐT.254

1

Km37 + 350

 

X. Bình Trung – H Chợ Đồn

2

 

Km37 + 450

3

Km41 + 258

 

X. Bình Trung – H Chợ Đồn

4

 

Km41 + 266

5

Km48 + 150

 

    X. Nghĩa Tá – H Chợ Đồn

6

 

Km48 + 270

7

 

Km53 + 15

X. Lương Bằng – H Chợ Đồn

8

Km53 + 180

 

9

 

Km61 + 836

X. Bằng Lãng – H Chợ Đồn

10

Km61 + 900

 

TUYẾN ĐT.256

1

 

Km0  + 100

X. Yên Đĩnh - H Chợ Mới

2

Km0  + 150

 

3

Km4  + 900

 

X. Như Cố - H Chợ Mới

4

 

Km4  + 960

5

Km9  + 200

 

X. Như Cố - H Chợ Mới

6

 

Km9  +  300

7

Km18 + 350

 

X. Bình Văn - H Chợ Mới

8

 

Km18+ 385

9

 

Km24 + 300

X. Yên Hân - H Chợ Mới

10

Km24 + 350

 

11

 

 Km38 +  805

X. Liêm Thủy - H Na Rì

12

Km38 + 835

 

13

 

 Km44 +  824

X. Liêm Thủy - H Na Rì

14

Km44 + 950

 

15

 

Km51 + 890

X. Xuân Dương - H Na Rì

16

Km52 + 080

 

17

 

Km56 +  116

X. Dương Sơn - H Na Rì

18

Km56 + 160

 

TUYẾN ĐT.257

1

 

Km2  + 700

P. Sông Cầu TP Bắc Kạn

2

Km2  + 800

 

3

Km10  + 153

 

X.Quang Thuận – H Bạch Thông

4

 

Km10  + 196

5

 

 Km20  +  100

X.Dương Phong – H Bạch Thông

6

Km20  + 150

 

7

 

Km28+ 317

X. Đông Viên – H Chợ Đồn

8

Km28 + 553

 

9

Km32 + 420

 

X. Rã Bản – H Chợ Đồn

10

 

Km32 + 440

11

 

Km35 +  900

X. Phương Viên H Chợ Đồn

12

Km35 + 959

 

TUYẾN ĐT.258

1

Km1  + 570

 

TT Phủ Thông – H Bạch Thông

2

 

Km1  + 630

3

Km10  + 00

 

X. Mỹ Phương – H Ba Bể

4

 

Km10  + 050

5

Km14  + 203

 

X. Chu Hương – H Ba Bể

6

 

Km14  +  230

7

Km21 + 475

 

X. Yến Dương – H Ba Bể

8

 

Km21+ 500

9

Km30 + 805

 

X. Địa Linh – H Ba Bể

10

 

Km30 + 855

11

Km37 + 750

 

X. Cao Trĩ – H Ba Bể

12

 

Km37 + 780

13

Km41 + 800

 

X. Khang Ninh – H Ba Bể

14

 

Km41 + 850

 

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn:  Phòng QLT,PT&NL

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang