Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/05/2017  )

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-SGTVT ngày 28/4/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

1 Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; thường trực công tác An toàn giao thông của Sở. Đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

2 Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.2 Thực hiện, nhiệm vụ quyền hạn thanh tra hành chính:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các đơn vị đó; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở;

- Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua thanh tra của ngành theo phân cấp;

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.3 Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm:

- Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình đường bộ, đường thủy nội địa do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và Bộ Giao thông vận tải ủy quyền quản lý;

- Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các cơ sở kinh doanh vận tải, điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, bến thủy nội địa và khi phát hiện phương tiện có hành vi vi phạm dừng, đỗ trên đường bộ;

- Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, các nhân trong hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện thiết bị chuyên dùng trong giao thông vân tải theo phân cấp (trừ hoạt động đào tạo,sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng quân đội và công an);

- Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, các nhân trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; đăng ký, đăng kiểm xe máy chuyên dùng. Giám sát sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

- Phối hợp với: Lực lượng Công an và các tổ chức, lực lượng liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải;

- Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ kết cấu công trình giao thông, bảo vệ, chống lấn chiếm đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, đường thủy nội địa và các hành vi xâm hại công trình giao thông.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật;

2.4 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng:

- Giúp Giám đốc Sở: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

- Thường trực: Công tác công tác tiếp dân của Sở theo quy định của pháp luật và Ban Phòng, chống tham nhũng của Sở;

- Báo cáo kết quả thanh tra, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định.

2.5 Chủ trì các Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các các Đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành của tỉnh thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ thành lập;

2.6 Chủ trì thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật; bồi thường nhà nước và theo dõi thi hành pháp luật các lĩnh vực về giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được giao.

2.7 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban giám đốc Sở giao.

3. Thông tin lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Email

Nguyễn Kiều Huân

Chánh Thanh tra

0912740888

huannk.gt@backan.gov.vn

Hà Đức Dục

Phó Chánh Thanh tra

 0915601357

duchd.gt@backan.gov.vn

Trịnh Xuân Hải 

Phó Chánh Thanh tra

0943018634

haitx.gt@backan.gov.vn

Đào Duy Hùng

Đội trưởng

 0912099566

hungdd.gt@backan.gov.vn

Nguyễn Hải Bắc

Đội trưởng

 0915200076

bacnh.gt@backan.gov.vn

Lê Viết Hiền

Đội phó

0912343497 

hienlv.gt@backan.gov.vn

Đào Hồng Điệp

Đội phó

0917329350 

diepdh.gt@backan.gov.vn

 Ma Ngọc Hoài

Chuyên viên 

0979373755 

hoaimn.gt@backan.gov.vn 

Trịnh Công Thắm 

Thanh tra viên 

 0912953217

thamtc.gt@backan.gov.vn 

Hà Hải Long

Chuyên viên 

0964822299

longhh.gt@backan.gov.vn 

Đào Anh Đức 

Thanh tra viên 

0988722663 

ducda.gt@backan.gov.vn 

 Hoàng Văn Phú

Thanh tra viên 

 01258601356

phuhv.gt@backan.gov.vn 

Nông Quốc Ánh 

Thanh tra viên 

 0983292987

anhnq.gt@backan.gov.vn 

Đào Văn Tuấn 

Thanh tra viên 

 1246721358

tuandv.gt@backan.gov.vn 

Hoàng Trọng Bưu

Chuyên viên 

0942634888

buuht.gt@backan.gov.vn 

 Ma Văn Thu

Lái xe 

0972443974 

 

Hoàng Bảo Long

Lái xe

01667277624

 

4. Thông tin liên hệ

- Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

- Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Điện thoại: 0209 3 870 649

- Fax: 0209 3 870 649

- Email: tiepdan.gt@backan.gov.vn

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang