Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

( Cập nhật lúc: 01/05/2017  )

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-SGTVT ngày 28/4/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

1.  Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng các công trình giao thông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

2.2.  Chủ trì hoặc phối hợp với phòng chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo Sở  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của tỉnh:

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khi dự án được cấp quyết định đầu tư giao.

- Thẩm định và trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế. Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu các công trình xây dựng giao thông.

- Tổ chức thực hiện thẩm định và tham gia ý kiến đối với các dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, điều chỉnh thiết kế, dự toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư.

- Phối hợp xây dựng các văn bản đề xuất xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và tham gia nghiệm thu công trình hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

- Thẩm định trình phê duyệt các công trình, dự án giao thông theo quy định.

2.3.  Là đầu mối chủ trì công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình giao thông trên địa bàn theo quy định.

2.4. Thẩm định an toàn giao thông, môi trường, biến đổi khí hậu trong các dự án xây dựng theo quy định của pháp luật đối với các công trình xây dựng giao thông.

2.5. Thực hiện hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến giao thông trên địa bàn tỉnh.

2.6. Chủ trì thực hiện kiểm tra chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2.7. Chủ trì tham mưu việc ban hành giá xây dựng, thể chế xây dựng cơ bản về giao thông trên địa bàn tỉnh.

2.8.  Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn theo phân cấp thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

2.9. Ứng dụng khoa học, công nghệ

 - Chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan trong nghiên cứu, ứng dụng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải ở địa phương;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ.

2.10. Tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2.11. Công việc khác

- Tham gia trực một của liên thông.

- Báo cáo tình hình chất lượng quản lý đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2.12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban giám đốc Sở giao.

3. Thông tin lãnh đạo và chuyên viên Phòng  

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Email

Dương Hoàng Ngân

Trưởng phòng

0209 3 870 058

ngandh.gt@backan.gov.vn

Nguyễn Văn Tuệ

Phó trưởng phòng

0209 3 870 058

tuenv.gt@backan.gov.vn

Ma Thế Hữu

Chuyên viên

0209 3 870 058

huumt.gt@backan.gov.vn

Trương Hoàng Thế

Chuyên viên

0209 3 870 058

theth.gt@backan.gov.vn

Nguyễn Danh Anh

Chuyên viên

0209 3 870 058

anhnd.gt@backan.gov.vn

   4. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn

Địa chỉ: Số 5, Đường Trường Chinh, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại liên hệ: 02093873372

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang