Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO

XE NGHỈ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TẠI BẾN XE Ô TÔ KHÁCH HUYỆN CHỢ ĐỒN

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn nhận được báo cáo số 16/CB-BX ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban quản lý bến xe khách Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn báo cáo tình hình hoạt động của các tuyến vận tải hành khách tháng 11 năm 2017. Nội dung báo các xe vi phạm tại bến, cụ thể: Xe  97H- 2379 bỏ tuyến từ tháng 7/2017 thay bằng xe 20B- 015.07, từ tháng 10/2017 đến tháng 11/2017 bỏ tuyến không khai thác, không có ký do (xe thuộc Công ty CPTM&DV Thưởng Nga); Xe 97H- 1807 bỏ tuyến từ tháng 10/2017 không có lý do (xe thuộc Công ty CPVT, DV&XD Bắc Kạn).

Căn cứ vào các quy định của nhà nước về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định. Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu Công ty CPVT, DV&XD Bắc Kạn, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Thưởng Nga khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo về việc xe bỏ tuyến, nghỉ hoạt động không có lý do tại bến xe khách Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn về Sở Giao thông vận tải trước ngày 20/12/2017.

2. Thực hiện nghiêm túc phương án kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định đã được Sở chấp thuận theo quy định.

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị vận tải nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tác giả: 
Nguồn:  P.QLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang