Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường ứng dụng CNTT trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

( Cập nhật lúc: 24/05/2017  )

          Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 1779/UBND-KGVX ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; về việc thống nhất việc gửi, nhận văn bản điện tử.

          Trong thời gian qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Sở Giao thông vận tải đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Giám đốc Sở qua kiểm tra, theo dõi trên Hệ thống phần mềm QLVB&HSCV, nhận thấy còn một số lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc vẫn để văn bản chưa xử lý, quá hạn xử lý (trên thực tế đã xử lý). Mặt khác, Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Tỉnh, hằng năm thường chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông truy cập vào Phần mềm QLVB&HSCV để tổng hợp, báo cáo kết quả làm căn cứ đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT INDEX). Do vậy, để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành; nâng cao chỉ số ICT INDEX. Sở Giao thông vận tải đề nghị thực hiện một số nội dung và quy trình xử lý văn bản như sau:

          1. Đối với lãnh đạo Sở (các Phó Giám đốc), khi nhận được văn bản chỉ đạo của Giám đốc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách thì sử dụng chức năng Chuyển xử lý trên phần mềm để chuyển văn bản đến các trưởng, phó phòng, ban đơn vị liên quan. Kiểm soát văn bản đi, duyệt, cho phép phát hành văn bản, ký các văn bản đi (nếu đúng thẩm quyền).

          2. Đối với các trưởng, phó phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở phải kiểm tra phần mềm vào đầu buổi sáng, cuối buổi sáng, đầu buổi chiều, cuối buổi chiều: Khi nhận được văn bản chỉ đạo từ lãnh đạo Sở, thực hiện chức năng Chuyển xử lý văn bản đến các cán bộ, công chức, viên chức xử lý. Trường hợp phát hiện văn bản, hồ sơ xử lý quá hạn phải kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các cán bộ liên quan xử lý khắc phục.

          3. Cán bộ, công chức, viên chức trong giờ làm việc phải thường xuyên đăng nhập, kiểm tra Phần mềm để xử lý kịp thời văn bản được phân công; khi nhận được hồ sơ, văn bản thì mở hồ sơ công việc hoặc dự thảo văn bản trên phần mềm, soạn thảo, lưu văn bản trả lời trên máy tính của mình; gắn kèm văn bản đã soạn thảo, ghi trích yếu; Nếu văn bản đến phải chờ tập hợp hồ sơ liên quan, chờ xác minh, thì phải cập nhật thông tin liên quan trong hồ sơ xử lý văn bản; Trường hợp nhận văn bản đến để biết, lưu và theo dõi, không cần văn bản trả lời, thì phải cập nhật thông tin để kết thúc quy trình xử lý văn bản. Khi chuyển văn bản đi, sử dụng chức năng Xử lý công việc trên Phần mềm để cập nhật thông tin về dự thảo văn bản, trao đổi, xin ý kiến (nếu cần) và trình ký duyệt văn bản phát hành. Sau khi dự thảo được duyệt, thực hiện in, trình ký lên lãnh đạo.

          4. Cán bộ làm công tác văn thư: Khi tiếp nhận văn bản đến, thực hiện nhập thông tin trên phần mềm, chuyển văn bản lên Giám đốc (hoặc lãnh đạo được ủy quyền) sau khi cập nhật xong thông tin; Khi phát hành văn bản đi đã được người có thẩm quyền duyệt bản thảo và ký bản chính thức thì thực hiện cấp số, ngày của văn bản từ Phần mềm. Làm thủ tục đóng dấu; định dạng văn bản điện tử, ký chứng thư số của cơ quan; chọn phương thức gửi là: Điện tử hoặc Bản giấy và điện tử để thuận tiện trong việc tiếp nhận văn bản trên Phần mềm.

          5. Cán bộ Phụ trách CNTT-Quản trị hệ thống: Sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn công chức, viên chức gặp khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm; Duy trì thực hiện các giải pháp kỹ thuật; ổn định hệ thống mạng nội bộ (LAN); mạng internet; đường truyền số liệu chuyên dùng. Chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, bảo mật, an ninh thông tin; ứng phó với xâm nhập mạng trái phép hoặc tấn công mạng.

          Với nội dung trên đề nghị toàn thể Lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, công chưc, viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện; Coi đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ công tác được giao./.

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang