Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân công cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh

Xem Quyết định tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Sở GTVT Bắc Kạn
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang