Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 24/10/2018 Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch số 1428/KH-SGTVT về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Xem tiếp


Ngày 19/9/2016 Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn Ban hành Kế hoạch số 1126/KH-SGTVT về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang