Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH

ĐỊA CHỈ  THƯ CÔNG VỤ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN SỞ GIAO THÔNG VÂN TẢI

Tên đơn vị, cá nhân

Email

Phòng ban

Chức vụ

Đơn vị

 

 

 

Sở Giao thông vận tải

sogtvt@backan.gov.vn

 

 

Thanh tra Sở

tiepdan.gt@backan.gov.vn

 

 

Ban QLBTCTĐB

bqlsndb.gt@backan.gov.vn

 

 

Cá nhân

 

 

 

Dương Ngọc Thuyết

 thuyetdn.gt@backan.gov.vn  Ban Giám đốc Sở  Giám đốc Sở

Đặng Quang Hùng

hungdq.gt@backan.gov.vn

Ban Giám đốc Sở

Phó giám đốc Sở

Trịnh Đình Sính

sinhtd.tp@backan.gov.vn

Ban Giám đốc Sở

Phó Giám đốc Sở

Nông Xuân Bính

binhnx.gt@backan.gov.vn

Phòng QLVT-PT&NL

Trưởng phòng

Nguyễn Kiều Huân

huannk.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở 

Chánh Thanh tra

Trịnh Xuân Hải

haitx.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở 

Phó Chánh Thanh tra

Dương Hoàng Ngân

ngandh.gt@backan.gov.vn

Phòng QLCLCTGT

Trưởng phòng

Lê Văn Tâm

tamlv.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB Bắc Kạn

Phó Giám đốc Ban

Ngô Thượng Hiền

hiennt.gt@backan.gov.vn

Phòng QLKCHTGT

Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Sơn

sonnt.gt@backan.gov.vn

Văn phòng Sở

Phó Chánh Văn phòng

Bùi Văn Hải

haibv.gt@backan.gov.vn

Văn phòng Sở

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Anh Tuấn

tuanna.gt@backan.gov.vn

Văn phòng BATGT tỉnh

Chánh Văn phòng

Nghiêm Văn Thép

thepnv.bql@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

 Phó GĐ Ban QLBTCTĐB

Phạm Thị Tuyết

tuyetpt.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Phó GĐ Ban QLBTCTĐB

Trần Mạnh Quyền

quyentm.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Phó GĐ Ban QLBTCTĐB

Lê Văn Tâm

tamlv.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Phó GĐ Ban QLBTCTĐB

Trịnh Công Thắm

thamtc.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Thanh tra viên

Phùng Đức Hạnh

hanhpd.gt@backan.gov.vn

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thanh Hải

haintt.gt@backan.gov.vn

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Hà Bùi Hạnh

hanhhb.gt@backan.gov.vn

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Tô Thị Thương

thuongtt.gt@backan.gov.vn

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Đàm Thị Viển

viendt.nr@backan.gov.vn

Văn Phòng Sở

Chuyên viên

Lê Đình Hùng

hungld.gt@backan.gov.vn

Phòng QLVT-PT&NL

Chuyên viên

Sằm Thị Lễ

lest.gt@backan.gov.vn

Phòng QLVT-PT&NL

Chuyên viên

Mai Văn Cảnh

canhmv.gt@backan.gov.vn

Phòng QLKCHTGT

Chuyên viên

Trương Hoàng Thế

theth.gt@backan.gov.vn

Phòng QLKCHTGT

Chuyên viên

Nguyễn Văn Tiến

tiennv.gt@backan.gov.vn

Phòng QLKCHTGT

Chuyên viên

Ma Thế Hữu

huumt.gt@backan.gov.vn

Phòng QLKCHTGT

Chuyên viên

Nguyễn Văn Tuệ

tuenv.gt@backan.gov.vn

Phòng QLCLCTGT

Chuyên viên

Lại Hữu Ân

anlh.gt@backan.gov.vn

Phòng QLCLCTGT

Chuyên viên

Nguyễn Hải Bắc

bacnh.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Đội trưởng

Đào Duy Hùng

hungdd.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Đội trưởng

Hà Đức Dục

duchd.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Đội trưởng

Đào Hồng Điệp

diepdh.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Đội phó

Lê Viết Hiền

hienlv.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Đội phó

Nông Quốc Ánh

anhnq.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Thanh tra viên

Hoàng Văn Phú

phuhv.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Thanh tra viên

Đào Văn Tuấn

tuandv.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Thanh tra viên

Nguyễn Minh Song

songnm.gt@backan.gov.vn

Phòng QLVT,PT&NL

Chuyên viên

Ma Ngọc Hoài

hoaimn.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Thanh tra viên

Đào Anh Đức

ducda.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Chuyên viên

Đinh Văn Tùng

tungdv.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Nhân viên

Hà Sĩ Việt

vieths.gt@backan.gov.vn

Thanh tra Sở

Nhân viên

Hà Thị Nhuần

nhuanht.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Trưởng phòng kế hoạch

Hoàng Trọng Báu

bauht.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Lăng Văn Chiến

chienlv.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Trần Quang Dũng

dungtq.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Nguyễn Văn Hiền

hiennv.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Nguyễn Đỗ Lịch

lịchnd.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Phó trưởng phòng kế hoạch

Nguyễn Quang Đức

ducnq.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Hà Cát Tiến

tienhc.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Lăng Thị Nga

ngalv.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Lê Hoàng Vũ

vulh.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Quản Thị Hồng Vân

vanqth.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Lê Như Ý

yln.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Nguyễn Thị Nga

ngant.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Nguyễn Nghiêm Bảo

baonn.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Trần Quốc Bảo

baotq.gt@backan.gov.vn

Ban QLBTCTĐB tỉnh

Nhân viên

Trần Duy Đông

dongtd.gt@backan.gov.vn Ban QLBTCTĐB tỉnh Nhân viên

Phùng Thị Hiến

hienpt.gt@backan.gov.vn

Văn phòng BATGT Tỉnh

Kế toán

Nguyễn Thị Thu Dự

 duntt.ns@backan.gov.vn  Văn phòng Sở  Văn thư

 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang