Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai số liệu bổ sung kinh phí để cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Giao thông vận tải năm 2021 (đợt 1)

và kinh phí trả nợ quyết toán các công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Quyết định tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang