Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ - UBND ngày 20/3/2017 của UBND dân tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành quy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về cấp kinh phí cho các đơn vị, địa phương để thực hiện khắc phục thiệt hại do bão số 2, số 4 và mưa lũ, sạt lở đất giữa tháng 6 năm 2017 đến đầu tháng 8 năm 2017;

Ngày 14/11/2017, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 396/QĐ-SGTVT về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 như sau: Giao dự toán chi ngân sách cho Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn để thực hiện khắc phục thiệt hại do bão số 2, số 4 và mưa lũ, sạt lở đất giữa tháng 6 năm 2017 đến đầu tháng 8 năm 2017, chi tiết xem bản Tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang