Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấp thuận đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục khai thác vận tải hành khách theo tuyến cố định 

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn nhận được Công văn số 84/CTCP ngày 15/9/2022 của Công ty cổ phần vận tải Bắc Kạn về việc đề nghị khôi phục lại vận tải hành khách tuyến cố định.

Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần vận tải Bắc Kạn tiếp tục khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

a) Tên tuyến: Huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đi Thái Nguyên và ngược lại.

- Bến đi: Bến xe huyện Pác Nặm; Bến đến: Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên.

- Mã số tuyến: 2097.1516.A.

- Hành trình chạy xe: BX Pác Nặm- QL258B (Xuân La, Nghiên Loan)- QL279- ĐT258- QL3- BXe TT.TP.Thái Nguyên và ngược lại.

- Giờ xuất bến tại Bến xe khách huyện Pác Nặm: 06 giờ 00 phút hàng ngày.

b) Tên tuyến: Huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đi Thái Nguyên và ngược lại.

- Bến đi: Bến xe huyện Ba Bể; Bến đến: Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên.

- Mã số tuyến: 2097.1416.A.

- Hành trình chạy xe: Bến xe ô tô khách Ba Bể- QL279- ĐT258- QL3- Bến xe  TT. TP.Thái Nguyên và ngược lại.

- Giờ xuất bến tại Bến xe khách huyện Ba Bể: 07 giờ 45 phút hàng ngày.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần vận tải Bắc Kạn ký hợp đồng dịch vụ xe ra, vào bến với các bến xe ô tô khách theo quy định; chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định, biểu đồ chạy xe và phương án đã được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận.


Tác giả: 
Nguồn:  P.QLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang