Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

Để chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2017-2020 của ngành. Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018, như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Chủ động phòng, chống thiên tai để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, khắc phục kịp thời đảm bảo an toàn giao thông và ổn định hoạt động giao thông vận tải trên các tuyến đường, góp phần tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tất cả các đơn vị trong ngành, quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ “Lực lượng tại chỗ - chỉ huy tại chỗ - vật tư, hậu cần tại chỗ - thiết bị tại chỗ”, sẵn sàng chỉ huy ứng cứu, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra đảm bảo giao thông được thông suốt trên các tuyến đường được giao quản lý với thời gian ngắn nhất trong mọi tình huống.

2. Biện pháp thực hiện

2.1 Giai đoạn phòng, chống

a, Công tác chuẩn bị: Các đơn vị thuộc Sở, Đơn vị thực hiện quản lý các tuyến đường.

- Kiện toàn lại Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị mình; phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên và lập chế độ thường trực mùa lũ, bão;

- Lập phương án phòng, chống thiên tai và đảm bảo giao thông ngày từ những tháng đầu năm 2018 của đơn vị, trên cơ sở đặc điểm tình hình của đơn vị và phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh, của ngành và kết hợp với địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở.

b, Triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

* Đối với Sở Giao thông Vận tải:

- Về công tác quản lý, bảo trì đường bộ:

+ Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý các tuyến đường, tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống đường tỉnh và quốc lộ 279, QL.3B, QL.3C đoạn qua tỉnh Bắc Kạn, đặc biệt chú ý kiểm tra các cầu, kè, đường tràn, cống, nền đường, hệ thống báo hiệu đường bộ, báo cáo kịp thời các vị trí hư hỏng nền, mặt đường, kết cấu công trình cầu, cống, các vị trí cần gia cố ... để có biện pháp xử lý khắc phục trước khi mùa mưa lũ đến.

+ Chỉ đạo các đơn vị thực hiện quản lý bảo dưỡng thường xuyên: Tiến hành đào vét rãnh dọc, rãnh ngang, thông thoát lòng cầu, cống, khơi nước mặt đường, phát quang cửa thượng, hạ lưu cầu, cống, đảm bảo phát huy tối đa tác dụng của hệ thống thoát nước; trồng bổ sung cọc tiêu, biển báo những vị trí nguy hiểm và bổ sung cột thuỷ trí những vị trí thường bị ngập nước trên tuyến, đúc dự phòng cọc tiêu, trang bị biển báo cấm đường; kiểm tra những vị trí có cây với đường kính lớn mọc trên ta luy dương có nguy cơ đổ, gãy cần phải tỉa cành hoặc chặt hạ.

+ Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm và phối hợp với Công an, chính quyền địa phương phân luồng giao thông khi có tình huống tắc đường xảy ra.

- Đối với các dự án được đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo trên các tuyến đường được giao quản lý:

+ Tiến hành kiểm tra các dự án đang triển khai thi công nâng cấp, cải tạo. Chỉ đạo các nhà thầu đang thi công thực hiện đúng theo giấy phép thi công.

+ Kiểm tra các vị trí đổ đất thừa trên ta luy âm, các thung lũng để có biện pháp ngăn chặn, không để đất, đá sụt trượt, trôi vào nhà, ruộng, vườn của nhân dân khi thi công các dự án do mình quản lý.

+ Yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường thi công, các đường tránh phục vụ thi công cầu, cống và kè kể cả đoạn đã thi công xong nhưng chưa bàn giao, tuyệt đối không được để lầy lún và đất sạt lở gây tắc đường ở những đoạn đang thi công kể cả các đường tránh phục vụ thi công cầu, cống, kè.

+ Chỉ đạo các nhà thầu xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão, đảm bảo giao thông trên đoạn tuyến thi công và bảo vệ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của đơn vị. Phải có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương kịp thời ứng cứu, khắc phục đảm bảo giao thông khi lũ, lụt xảy ra.

* Đối với Chi cục Quản lý đường bộ I.4 (quản lý tuyến đường QL.3 đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn):

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý lập phương án chi tiết về bảo đảm giao thông và phương án phân luồng ĐBGT trên tuyến do đơn vị quản lý.

- Chủ động phối hợp với Sở GTVT trong công tác khắc phục hậu quả lụt, bão và phân luồng giao thông.

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn:

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống cầu, đường trên địa bàn được giao quản lý. Đặc biệt chú ý hệ thống cầu treo, phát hiện hư hỏng gây mất an toàn giao thông phải sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn giao thông, nếu hư hỏng nặng không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua cầu thì phải có biện pháp phân luồng ĐBGT, đồng thời cắm biển báo cấm không cho người và các phương tiện đi qua cầu.

- Tiến hành sửa chữa những hư hỏng trên tuyến, đào vét rãnh dọc, rãnh ngang, thông thoát lòng cầu, cống, khơi nước mặt đường, phát quang cửa thượng, hạ lưu cầu, cống, đảm bảo phát huy tối đa tác dụng của hệ thống thoát nước. Chủ động phối hợp với Sở GTVT để kịp thời ứng cứu đảm bảo giao thông khi cần thiết.

- Lập phương án phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn quản lý của mình. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ (riêng địa bàn huyện Ba Bể, chú ý điến an toàn hoạt động vận tải khách du lịch trên Hồ Ba Bể. Đối với tuyến Sông Năng khi nước lũ dâng cao có phương án cấm các thuyền, đò đi lại.

c, Xác định trọng tâm, trọng điểm đảm bảo giao thông.

- Đối với các tuyến đường do các UBND huyện, thành phố và  Chi Cục quản lý đường bộ I.4, thì các đơn vị chủ động xác định trong tâm trọng điểm để có phương án, dự phòng vật tư, thiết bị tổ chức ứng cứu kịp thời.

- Đối với các tuyến đường tỉnh và QL.279, QL.3B, QL.3C đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn: Sở GTVT xác định trọng điểm khi có mưa lũ thường xảy ra các sự cố như sau:

Đường QL.279: Sạt lở ta luy dương: Trên các đoạn Km229¸Km242; Km246¸Km299; Km311¸Km340 và đoạn Km34¸Km63 (cầu Kéo Mắt – giáp đất Tuyên Quang). Sạt lở ta luy âm: Các vị trí đường sát sông suối.

Đường QL.3B: Sạt lở ta luy dương: Trên đoạn Km112+600¸Km130+600 (đoạn đèo Áng Toòng), đoạn Km145+00-Km180+00 và đoạn Km188+00 – Km 211+00.

Đường QL.3C: Sạt lở ta luy dương: Trên đoạn Km35¸Km64. Sạt lở ta luy âm: Trên các đoạn từ Km39¸Km51; Km56¸Km64.

Đường ĐT.251: Sạt lở ta luy dương: Trên toàn tuyến, đặc biệt đoạn có địa chất kém hay sạt lở từ Km7¸Km9. Nước dâng cao, xói lở ở các đường tràn khi có mưa lũ: Km7+900; Km13+900.

Đường ĐT.252: Sạt lở ta luy dương: Trên đoạn từ Km3¸Km12. Sạt lở ta luy âm: Trên toàn tuyến, đặc biệt Km4¸Km5.

Đường ĐT.252B: Sạt lở ta luy dương: Trên đoạn từ Km3¸Km15. Sạt lở ta luy âm: Trên đoạn từ Km8¸Km9. Khi lũ lớn nước dâng cao kèm theo cây trôi gây mất an toàn cho cầu Bản Giang.

Đường ĐT.253: Sạt lở ta luy dương: Đoạn từ Km4¸Km15; Km20-Km30. Sạt lở ta luy âm: Các vị trí đường sát sông suối.

ĐT.253B: Sạt lở đất đá đoạn Km1 ¸ Km36, Sạt lở ta luy âm: Các vị trí đường sát sông suối.

Đường ĐT.254: Sạt lở ta luy dương: Trên đoạn Km73+300¸Km105. Sạt lở ta luy âm: Trên các đoạn từ Km39¸Km51; Km56¸Km64; Km73¸Km74, Km80¸Km86 và Km92¸Km105. Khi có mưa, lũ nước dâng cao, kèm theo cây trôi gây mất an toàn cho các cầu trên tuyến, xói lở tại đường tràn Đồng Lạc Km91+450. Nước dâng ngập đường từ Km98¸Km100 (thuộc địa phận xã Nam Cường)

Đường ĐT.254B: Sạt lở ta luy dương: Trên đoạn từ Km10¸Km22. Sạt lở ta luy âm: Trên đoạn Km7¸Km21. Nước dâng cao gây ngập và xói lở các đường tràn khi có mưa, lũ: Km1+200; Km2+900; Km12+20; Km14+900.

Đường ĐT.256: Sạt lở ta luy dương: Trên toàn tuyến, đặc biệt từ Km6¸Km25. Sạt lở ta luy âm: Các vị trí đường sát sông suối và đường đèo. Khi mưa, lũ nước dâng có thể gây xói lở các đường tràn, đường tránh làm cầu. Đặc biệt chú ý vị trí của hai đoạn đường đèo Bình Văn và Kéo Kít từ Km14¸Km20+500, khi có mưa lũ thường xuyên bị sạt lở với khối lượng lớn gây tắc đường, xói lở nền đường, mặt đường bị trơn trượt. 

Đường ĐT.257B: Sạt lở taluy dương: Trên toàn tuyến, đặc biệt đoạn từ Km4¸Km12; đoạn từ Km18¸Km20; Km29-Km53; Sạt lở ta luy âm: Các vị đường sát sông suối, đường tràn và đường đèo dốc.

Đường ĐT.258: Sạt lở taluy dương trên toàn tuyến. Sụt trượt ta luy âm: Tại các vị trí sát sông, suối và vực sâu. Các vị trí đổ đất thừa đổ đi từ lúc xây dựng nâng cấp, cải tạo có thể bị sụt trượt, trôi xuống nhà, ruộng vườn. 

Đường 258B:

- Tuyến đường này có nhiều đèo dốc, ta luy cao khi mưa to nước tập trung lớn gây xói lở ta luy âm. Đất tràn ra mặt đường tại Km0+200 – Km0+300. Nước sông Năng dâng cao kèm theo cây trôi gây mất an toàn cho cầu Tin Đồn. Sạt lở ta luy dương: Trên toàn tuyến. Sạt lở ta luy âm: Các vị trí đường sát sông suối và đường đèo. Nước ngập tại một số đoạn đường khi có mưa lũ: Đường tràn Nghiên Loan Km8+400, đường tràn Km33+430, đường tràn Km38+200, đường tràn Km39+250, đường tràn Km39+540, đường tràn Km40+330.

- Một số đoạn tuyến từ Km6+600-Km33+00: Hiện nay, đã bàn giao mặt bằng tuyến đường cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn để triển khai thi công nâng cấp, cải tạo tuyến đường. Do vậy, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm chỉ đạo các nhà thầu thi công lập phương án ĐBGT theo đúng quy định đối với tuyến đường vừa thi công vừa khai thác, trong mùa mưa, lũ.

Đường ĐT.259 và ĐT.259B: Sạt lở ta luy dương: Trên toàn tuyến. Sạt lở ta luy âm: Các vị trí đường sát sông suối, đường tràn và đường đèo dốc.

d, Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng:

- Đối với các tuyến đường do các UBND huyện, thành phố và Chi cục Quản lý đường bộ I.4 thì các đơn vị chủ động lực lượng, phương tiện, vật dự phòng tại các điểm sung yếu để tổ chức ứng cứu kịp thời.

- Đối với các tuyến đường tỉnh và QL.279, QL.3B, QL.3C đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn: Lực lượng, phương tiện, vật dự phòng dự tính, như sau:

+ Về lực lượng: Trên mỗi cung đường, tại các Hạt quản lý đường bộ luôn túc trực một đội cơ động từ 10-15 công nhân, được trang bị tăng, bạt, đèn chiếu sáng, phương tiện liên lạc, biển báo và dụng cụ, để ứng cứu khi có lệnh.

+ Về phương tiện: Bao gồm toàn bộ ôtô, xe máy thi công của các Đơn vị thực hiện quản lý các tuyến đường và huy động xe tải, xe trở khách, máy xúc, máy ui, máy lu, thuyền đò của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn khi có sự cố xảy ra (có danh sách các đơn vị đăng ký tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kèm theo).

+ Về vật tư dự phòng: Yều cầu các đơn vị quản lý làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp kinh doanh mỏ vật liệu, để chủ động khi có sự cố xẩy ra, phải huy động và khắc phục kịp thời.

* Đá hộc dự phòng: Tập kết tại các điểm

- Công ty cổ phần Hồng Hà:                                                             

+ Mỏ đá Suối Viền  Km145 QL3                                                                  500m3.

+ Mỏ đá Lủng Váng Km65 ĐT254:                                                         250m3.

+ Mỏ đá Bành Trạch Km335 QL279:                                                      250m3.

- Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn:    

+ Mỏ đá Suối Viền  Km145 QL3 (Hạt 1):                                              100m3.

+ Mỏ đá Lủng Váng Km65 ĐT254 (Hạt 4, 8):                                           200m3.

+ Mỏ đá Lam Sơn Km53 QL3B (Hạt 5):                                                    100m3.

+ Mỏ đá Bành Trạch Km335 QL279 (Hạt 2,3):                                        200m3.

+ Mỏ đá Bộc Bố Km29 ĐT258B (Hạt 7):                                                  100m3.

+ Mỏ đá Bình Văn Km17+700 ĐT256 (Hạt 6):                                        100m3.

* Rọ thép: Dự phòng 450 rọ. Tập kết tại Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 250 rọ, Công ty cổ phầ Hồng Hà 200 rọ.

+ Về kinh phí dự phòng: Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn dự trù kinh phí để khắc phục là 460 triệu đồng; Công ty cổ phầ Hồng Hà dự trù kinh phí để khắc phục là 3,0 tỷ đồng.

(Ngay từ đầu năm 2018 Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn sẽ chỉ đạo các đơn vị quản lý xây dựng phương án và kế hoạch chi tiết về công tác phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 gửi về Sở để tổng hợp và theo dõi và điều hành chỉ đạo)

2.2. Giai đoạn ứng cứu, khắc phục đảm bảo giao thông

a, Đối với Sở GTVT:

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình mưa lũ, thiệt hại trên các tuyến đường do mưa, lũ gây ra và triển khai các phương án ứng phó của địa phương, đơn vị mình.

- Phân công các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách, các khu vực xung yếu để kiểm tra và chỉ đạo triển khai công tác ứng cứu, khắc phục đảm bảo giao thông.

- Triển khai lực lượng phân luồng, điều phối, hướng dẫn giao thông; cắm biển báo tại các khu vực, tuyến đường nguy hiểm, bị sạt lở, ngập úng để người dân biết và hạn chế đi lại. Huy động và cung ứng phương tiện vận tải để vận chuyển người, hàng hóa qua các khu vực nguy hiểm được an toàn, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường quan trọng, duy trì hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy thông suốt từ Sở xuống các Hạt, đội phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ xã hội.

b, Một số nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị:

- Đơn vị thực hiện quản lý các tuyến đường:

+ Khi có mưa, lũ gây ách tắc giao thông, thì các đơn vị phải chủ động triển khai thực hiện khắc phục thông xe trong thời gian nhanh nhất, đồng thời báo cáo ngay bằng điện thoại về Sở, trong báo cáo phải nêu được lý trình, khối lượng ước tính, tình hình thiệt hại, thực trạng nơi xảy ra sự cố, đề xuất giải pháp khắc phục, để Sở và cấp trên đưa ra chủ trương chỉ đạo khắc phục nhanh và hiệu quả nhất.

+ Khi có tắc đường chưa thể khắc phục thông xe ngay được, thì đơn vị phải đặt biển thông báo cấm ở hai đầu tuyến ghi rõ vị trí cấm đường và phối hợp với các bộ phận Thanh tra Sở và chính quyền địa phương phân luồng giao thông. Trường hợp cần thiết phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết.

+ Những đoạn đường bị ngập nước có chiều sâu ≥ 0,4m, nguy cơ mất an toàn giao thông thì phải cắm biển cấm phương tiện, bố trí người thường trực điều tiết giao thông, khi nước rút đảm bảo an toàn mới cho thông đường, với những đoạn bị sạt lở ta luy âm ta luy âm phải rào chắn.

+ Các đường tràn khi chiều sâu ngập nước từ 0,3m trở lên thì phải cắm biển cấm tất cả các loại phương tiện qua lại.

+ Tất cả các hệ thống cầu khi mức nước lũ cách điểm thấp nhất của đáy dầm là 1m, thì phải cấm người và các phương tiện qua lại cầu.

+ Đối với các tuyến đường (đoạn tuyến) các Hạt đang quản lý mà có các công trình do đơn vị khác đang thi công, hoặc đường đang cải tạo nâng cấp, thì đơn vị phải kiểm tra, yêu cầu nhà thầu thực hiện công tác đảm bảo giao thông, cập nhật vào sổ và báo cáo về Sở.

- Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn:

+ Đối với công tác quản lý, bảo trì: Chỉ đạo, phân công lực lượng tuần kiểm cùng đơn vị quản lý khắc phục sự cố, xác nhận khối lượng thông đường và khối lượng thiệt hại báo cáo về Sở. Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố sự cố theo quy định tại Thông tư 30/2010/TT-BGTVT.

+ Đối với các tuyến đường đang được đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo: Khi sự cố tắc đường xảy ra yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục sự cố, khẩn trương thông xe, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý, khắc phục triệt để, không để ách tắc giao thông kéo dài, mất an toàn giao thông.

- Thanh tra Sở: Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông tại địa phương nơi xảy ra ách tắc giao thông, tổ chức hướng dẫn, điều tiết phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định giao thông.

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Thường trực công tác phòng, chống thiên tai, chỉ đạo khắc phục sự cố, đảm đảm giao thông; tiếp nhận và tổng hợp các báo cáo của các đơn vị; Tổng hợp thiệt hại báo cáo lên cấp trên theo đúng quy định.

- Văn phòng Sở:

+ Điều động nhân lực, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Giao thông vận tải Bắc Kạn năm 2018 .

+ Cập nhật thông tin tình hình công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác phân luồng đảm bảo giao thông của ngành trên trang điện tử của Sở.

- Phụ trách công tác kế hoạch, hậu cần; công tác kế hoạch vốn khắc phục hậu quả thiên tai, các chế độ chính sách cho Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

* Đối với các tuyến đường do UBND huyện, thành phố quản lý:

Khi sự cố xảy ra thực hiện theo phương án, kế hoạch của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện, thành phố và theo chỉ đạo của UBND huyện, thành phố.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố tổng hợp thiệt hại trên các tuyến đường theo địa bàn quản lý, báo cáo về Sở GTVT ngay sau khi sự cố xảy ra để Sở Giao thông Vận tải tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định. 

c, Thường trực, thông tin liên lạc và báo cáo

Thời gian thực hiện trực ban từ ngày 01/5/2018 đến hết ngày 31/10/2018.

Trong thời gian xảy ra lụt, bão, thiên tai các đơn vị: Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn, Công ty cổ phần Hồng Hà phải thực hiện tốt công tác trực đảm bảo giao thông (trực 24/24giờ); cập nhật, báo cáo thường xuyên về tình hình, diễn biến của lụt, bão gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông thuộc mình quản lý, về thường trực Ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành GTVT Bắc Kạn, báo cáo phải cụ thể kèm theo theo ảnh, ước tính kinh phí thiệt hại cho từng loại thiệt hại. Trường hợp khẩn cấp như sập cầu, đứt đường, tắc giao thông... ngoài việc báo cáo bằng văn bản theo quy định, thì phải báo cáo ngay bằng điện thoại về thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn cử người thường trực đảm bảo đảm bảo giao thông, tổng hợp số liệu, báo cáo diễn biến cửa mưa lũ, tình trạng mức độ thiệt hại và biện pháp khắc phục về cơ quan chủ quản của các đơn vị, đồng thời gửi báo cáo về Sở Giao thông Vận tải để Sở tổng hợp báo cáo cấp trên theo đúng quy định.

d, Phân luồng giao thông khi sự cố tắc đường xảy ra:

Để chủ động trong việc đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa, lũ 2018, đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông. Căn cứ vào tình hình đường xá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông khi có sự cố gây ách tắc giao thông, năm 2018 như sau:

* ĐT.251: (Bằng vân đi Cốc Đán): Khi có sự cố, các phương tiện đi Cốc Đán lưu thông theo hướng từ huyện lỵ Ngân Sơn (xã Vân Tùng) theo tuyến đường huyện  từ  Vân Tùng đi Cốc Đán và ngược lại.

* ĐT.252: xã Đức vân (huyện Ngân Sơn) đi xã Quang Trọng (huyện Thạch An), khi có sự cố, các phương tiện đi Ma Nu (Bắc Kạn) và  xã Quang Trọng (Thạch An, Cao Bằng)  lưu thông theo hướng QL.3 lên thành phố Cao Bằng xuống theo tuyến ĐT.209, rẽ vào ĐT.209B và đi về ĐT.252  vào Ma Nu (Ngân Sơn - Bắc Kạn).

* ĐT.252B: (Vân Tùng đi Thuần Mang): Khi có sự cố, các phương đi xã Thượng Quan lưu thông theo hướng đi từ huyện lỵ Ngân Sơn (xã Vân Tùng) đến xã Thượng Quan hoặc theo hướng QL.279 xã Thuần Mang (Km280+100 QL.279) đi Thượng Quan.

* ĐT.253: (Hà Hiệu, Bắc Kạn đi Nguyên Bình, Cao Bằng): Khi có sự cố, các phương tiện đi xã Phúc Lộc lưu thông theo hướng đi từ huyện lỵ Nguyên Bình theo ĐT.212 (Cao Bằng)  xuống Nà Bản đến xã  Phúc Lộc hoặc đi từ  xã Hà Hiệu lên Phúc Lộc.

* ĐT.253 đoạn (Chu Hương - Hà Hiệu): Khi có sự cố, các phương tiện đi từ xã Chu Hương – xã Hà Hiệu được lưu thông theo hướng Chu Hương - TT Phủ Thông - TT Nà Phặc - Hà Hiệu và ngược lại hoặc theo hướng Chu Hương - TT Chợ Rã - Hà Hiệu và ngược lại.

* ĐT.253B (Đèo Giàng - Côn Minh): Khi có sự cố, các phương tiện đi từ Đèo Giàng - Côn Minh được lưu thông theo hướng Đèo Giàng - TP. Bắc Kạn - Thác Giềng - Côn Minh và ngược lại hoặc theo hướng Đèo Giàng - Lãng Ngâm - Lam Sơn - Côn Minh và ngược lại.

* ĐT.254: Đoạn Km71-Km105(Bằng Lũng đi Nam Cường (hồ Ba Bể): Khi có sự cố, các phương tiện đi hồ Ba Bể đi theo hướng TT.Bằng Lũng - ĐT.257B (Phương Viên- Quảng Khê) đến hồ Ba Bể, hoặc từ Chợ Rã đi theo ĐT.258 đến Hồ Ba Bể xuống Nam Cường và các xã phía Bắc huyện Chợ Đồn.

* ĐT.254B: (Bình Trung đi Đông Viên): Khi có sự cố, các phương tiện từ Đông Viên đi Định Hoá lưu thông theo hướng QL.3B ngược ra thành phố Bắc Kạn – Km100- QL.3 vào Định Hoá, hoặc theo hướng QL.3B đi TT Bằng Lũng theo QL.3C về  Bình Trung đi Định Hoá, hoặc đường ĐT.259B từ Yên Mỹ đi Thanh Mai ra Nông Hạ - QL.3.

* ĐT.256: (Yên Đĩnh, Chợ Mới đi Hảo Nghĩa, Na Rì: Khi có sự cố, các phương tiện đi huyện Na Rì lưu thông theo hai hướng:

- Hướng thứ nhất: Đi từ Chợ Mới – QL.3 – vào QL.3B Km 130+600 - Yến Lạc, huyện Na Rì và ngược lại.

- Hướng thứ hai: Đi từ Chợ Mới – thành phố Bắc Kạn - Lãng Ngâm - Thuần Mang - Lạng San - Yến Lạc và ngược lại.

* ĐT.257B:Khi có sự cố, các phương tiện lưu thông theo các hường sau:  TT Chợ Rã đi Đồn Đèn tới Quảng Khê. TT Bằng Lũng - Nam Cường ĐT.254 - đến Hồ Ba Bể rẽ về xã Quảng Khê hoặc TT.Chợ Rã - đến Hồ Ba Bể - Quảng Khê (chỉ lưu thông các xe  ô tô 16 chỗ ngồi chở xuống đoạn đường vòng quanh Hồ Ba Bể.

* ĐT.258: (Phủ Thông đi Chợ Rã): Trường hợp có sự cố, các phương tiện đi  huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm lưu thông theo hướng từ thành phố Bắc Kạn – TT Nà Phặc - QL.279 đi Chợ Rã và Pác Nặm hoặc xe có dưới 16 chỗ ngồi đi theo hướng Chợ Đồn ( ĐT.254 hoặc ĐT.257B) đi qua Hồ Ba Bể ra thị trấn Chợ Rã lên Pác Nặm.

* ĐT.258B: (Chợ Rã đi Pác Nặm): Khi có sự cố, các phương tiện đi Pác Nặm lưu thông theo hướng Chợ Rã – Cầu Kéo Mắt (QL.279) - Cao Tân - Cổ Linh - Bộc Bố và ngược lại.

Trường hợp sự cố sảy ra đoạn Km34-Km40 các phương tiện đi Công Bằng -Cổ Linh đi theo hướng Bộc Bố - Ngã 3 Mặm Mây – theo đường huyện lên đèo Khau Phảng đi Cổ Linh ra Công Bằng.

* ĐT.259: (thành phố Bắc Kạn đi Sáu Hai) : Khi có sự cố, các phương tiện lưu thông trên tuyến QL.3 (thành phố Bắc Kạn – Sáu Hai) trên tuyến có một số đường huyện là đường nhánh tại Km 13+900, Km18+900, Km23+950 nối thông sang QL.3 vì vậy tuỳ cung đường để người tham gia giao thông lựa chọn hướng đi.

* ĐT.259B: (Thanh Mai đi Yên Mỹ): Khi có sự cố, các phương tiện từ Thanh Mai đi Yên Mỹ lưu thông ĐT.259 ra thành phố Bắc Kạn đi  QL.3B về ĐT.254B (Yên Mỹ) và ngược lại.

* QL.3B:

- Đoạn từ thị trấn Yến Lạc - Bắc Kạn: Khi có sự cố đoạn từ Km80-Km131 thì các phương tiện từ Thị trấn Yến lạc đi QL.3B đến ngã ba Lam Sơn đi theo quốc lộ 279 ra quốc lộ 3 (Lãng Ngâm) đi Bắc Kạn và ngược lại; Khi có sự cố đoạn từ Km92- Km131 thì các phương tiện đi theo quốc lộ 279 (như trên) hoặc đi đến Hảo Nghĩa rẽ sang đi ĐT.256 đến QL.3 (Yên Đĩnh) về Bắc Kạn. 

- Đoạn tuyến thành phố Bắc Kạn - TT Bằng Lũng: Khi có sự cố, các phương tiện từ thành phố Bắc Kạn đi theo QL3 đến Km 100 (QL.3) đi Định Hoá đến Bằng Lũng và ngược lại; Xe ô tô có 16 chỗ ngồi chở xuống, có thể lưu thông theo hướng  Phủ Thông - TT Chợ Rã - Hồ Ba Bể - Nam Cường- Bằng Lũng và ngược lại,  hoặc lưu thông theo hướng thành phố Bắc Kạn - Thanh Vận - Thanh Mai - Mai Lạp – Yên Mỹ- Bình Trung đến  Bằng Lũng.

Đoạn tuyến Chợ Đồn đi Tuyên Quang: Khi có sự cố đoạn Km188+00-Km211+00 các phương tiện đi Chiêm Hoá (Tuyên Quang) đi QL.3C sang Định Hóa sang Tuyên Quang hoặc Bờ Đậu đi Tuyên Quang theo QL.37 và ngược lại.

* QL.3C đoạn Km35-Km67+900 (Bình Trung đi Bằng Lũng):

Khi có sự cố, các phương tiện đi TT Bằng Lũng hoặc Định Hoá (Thái Nguyên) lưu thông theo hướng ĐT.254B, từ Bình Trung (Km37+350 QL.3C) đi  Đông Viên theo tuyến 254B – QL.3B lên Bằng Lũng, hoặc các phương tiện từ Thái Nguyên đi theo hướng QL3 lên thành phố Bắc Kạn đi QL.3B đến Bằng Lũng và ngược lại. Các phương tiện từ Ba Bể đi theo hướng ĐT.258 – ĐT.257B – QL.3B đến TT Bằng Lũng.

* QL.279:

Trường hợp sự cố sảy ra đoạn Km 229-Km243: Các phương tiện đi Lạng Sơn lưu thông theo hướng QL.3B - QL.3 - về Thái Nguyên đi Lạng Sơn, hoặc QL.3B- Yến Lạc - Tràng Định đi Lạng Sơn.

Trường hợp sự cố sảy ra đoạn Km245-Km280: Các phương tiện từ thành phố Bắc Kạn đi Na Rì lưu thông theo hướng ĐT.256 ( Yên Đĩnh - Hảo Nghĩa ) hoặc QL.3B ( Thác Giềng - Yến Lạc).

Trường hợp sự cố đoạn Thuần Mang - Lãng Ngâm (Km280-Km299) thì các phương tiện đi theo lộ trình QL.3 - Đèo Gió - Vân Tùng - Thuần Mang (ĐT.252B) và ngược lại.

Trường hợp sự cố  đoạn Km309-Km340: Các phương tiện từ thành phố Bắc Kạn đi TT Chợ Rã và huyện Pác Nặm lưu thông theo hướng ĐT.258 (Phủ Thông - Chợ Rã) hoặc theo hướng QL.3B vào huyện Chợ Đồn đi  ĐT.254 hoặc 257B (Chợ Đồn sang Ba Bể) đến TTChợ Rã đi Pác Nặm.

Trường hợp có sự cố đoạn Km35-Km63 các phương tiện đi từ Ba Bể đi Tuyên Quang đi theo hướng 258 (Cao Trĩ) - 257B - QL.3B sang Tuyên Quang, hoặc đi ĐT.258 – Đường bờ Hồ - ĐT.254 – QL.3B, hoặc đi ĐT.258 (ra Phủ Thông)- QL.3 (TP Bắc Kạn) – QL.3B ( Chợ Đồn)  - Tuyên Quang và ngược lại.

  * Lưu ý:.

- Các tuyến đường tỉnh tải trọng khai thác của hệ thống cầu ≤ 13 tấn (Đặc biệt tuyến QL.3C (đoạn Km35- Km68) hệ thống cầu đang khai thác có tải trọng cho phép lưu thông là ≤ 12 tấn.

- Đoạn tuyến đường đi vòng hồ Ba Bể nối liền UBND xã Nam Mẫu đến xã Quảng Khê và sang bờ Bắc Hồ Ba Bể chỉ dành cho các phương tiện có tải trọng ≤ 5 tấn và xe khách có 16 chỗ ngồi chở xuống.

3. Tổ chức thực hiện

Các phòng, ban, đơn vị trong ngành GTVT, Chi cục Quản lý đường bộ I.4 và Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn căn cứ phương án này khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết công tác điều hành, chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu thiên tai, đảm bảo giao thông theo từng chức năng nhiệm vụ được giao. 

Trên đây Phương án PCTT&TKCN năm 2018 của Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn./.

* Phương án số 433/PAPCTT-SGTVT tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  P.QLKCHTGT

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang