Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRIỂN KHAI APP GIÁM SÁT PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

               Thực hiện Công văn số 4905/UBND-VXNV ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn việc việc triển khai App giám sát phản ánh kiến nghị.

Nhằm mục đích ứng dụng, triển khai sâu rộng phân hệ giám sát phản ánh kiến nghị (thuộc Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh Bắc Kạn) trên thiết bị di động để tạo thuận lợi cho người dân thông báo tức thời các vấn đề về trật tự đô thị, sự cố hạ tầng, môi trường và các vấn đề liên quan khác trên địa bàn tới chính quyền địa phương để đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi, giám sát kịp thời các trường hợp vi phạm trên địa bàn, từ đó nhanh chóng nắm bắt, xử lý hiệu quả. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, cài đặt App phần mềm giám sát phản ánh kiến nghị trên thiết bị di động (có nội dung hướng dẫn gửi kèm Công văn này) để tham gia phản ánh góp phần nâng cao hiệu quả tương tác trực tuyến giữa người dân với chính quyền trong thời gian tới.

Với nội dung trên, các phòng, ban, đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả triển khai về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) trước ngày 18 tháng 8 năm 2021.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang